KENNISCENTRUM VROUWENZAKEN VOOR ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID, GELIJKWAARDIGHEID EN VEILIGHEID.
Slide background
Terugblik eerste kweekvijverbijeenkomst 26 mei

Tijdens de eerste bijeenkomst op 26 mei is Weike Medendorp met de deelnemers in gesprek gegaan over persoonlijke drijfveren die iets zeggen over je motivatie om politiek actief te worden, over waarden en normen die zorgen dat je keuzes maakt.

Een dilemma dat hierbij kan opspelen is het moment waarop je voor keuzes staat die partijgebonden zijn en of in conflict staan met de keuzes van je achterban die voor jou gekozen heeft. Zorg bij het maken van je keuzes dat je jouw moreel kompas niet kwijt raakt want dat brengt je op enig moment met jezelf in conflict; zorg goed voor jezelf! Haar presentatie doorvlocht zij met persoonlijke ervaringen en dilemma’s waardoor de politieke leefwereld heel dicht bijkwam.

In het tweede deel van de ochtend ging Marjanne Wassink aan de slag in de  workshop ‘Omgaan met de media’.

-        Zorg dat je altijd goed voorbereid het gesprek aangaat. Wat wil je zelf vertellen!
-        Blijf authentiek
-        Ben bewust wat je uitstraalt, ook in kleding

Tweede kweekvijverbijeenkomst 30 juni

Op zaterdag 30 juni verzorgt Marianne Smitsmans, wethouder Roermond het onderdeel: Hoe werkt de gemeente? Over de verantwoordelijkheden en rollen van de raad-wethouders-burgemeester.

Ook hier zou het mooi zijn dat je ook jouw kennis en ervaringen over dit onderwerp deelt met de anderen; dat is de kracht van de kweekvijver.

In het tweede deel van de ochtend gaat Ilona Eichhorn met de deelnemers aan de slag in de workshop ‘Ontspannen presenteren’.

 


POPULAIR

Op uitnodiging van de Provincie Limburg kwamen onlangs maatschappelijke organisaties en de #Regenbooggemeenten bijeen om met elkaar verdieping te geven aan 'Diversity Valley'. Welke nieuwe samenwerkingen zijn mogelijk en wat kan een ieder hieraan bijdragen. Met het aannemen van de Motie Limburg Regenboogprovincie, wil de Provincie uitdragen dat alle (Lim)burgers gezien en gewaardeerd worden. 

FEMtalks worden georganiseerd in het kader van de Alliantie Samen werkt het!; een samenwerkingsverband van WOMEN Inc., Movisie, WO=MEN, Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de Nederlandse Vrouwen Raad. De derde FEMTalks die de NVR i.s.m. FAM! Netwerk in het kader van deze alliantie zal begeleiden gaat plaatsvinden in het komende najaar in Limburg . Meer informatie volgt!

Tijdens de eerste bijeenkomst op 26 mei is Weike Medendorp met de deelnemers in gesprek gegaan over persoonlijke drijfveren die iets zeggen over je motivatie om politiek actief te worden, over waarden en normen die zorgen dat je keuzes maakt.

Lees hier onze nieuwsbrief van mei 2018

Het recht op gelijke behandeling is wettelijk vastgelegd en er is breed draagvlak voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt en het recht om te zijn wie je wilt zijn en mét wie je wilt zijn. 'We hebben in Nederland de afgelopen decennia veel stappen de goede richting opgezet. Gelijkheid is in theorie en wettelijk goed geregeld, maar de praktijk is helaas weerbarstiger,' aldus minister van emancipatie Ingrid van Engelshoven. Daarom kondigt de minister stappen aan gericht op meer gelijkheid op de arbeidsmarkt, meer sociale veiligheid en acceptatie en meer genderdiversiteit en gelijke behandeling.

Op 6 februari vond het vervolgoverleg over Neet-jongeren plaats in het Gemeentehuis van Roermond. Dit overleg werd geïnitieerd door COS Limburg en Jeugdwerk Limburg als vervolgstap op de werkconferentie Maatschappelijke Organisaties overbruggen de kloof van 7 dec 2017.  Bart Pastoor maakte een mooi fotoverslag van deze bijeenkomst. 

Modern burgerschap en de mantelzorger

TWEETS

CONTACT
Ons bezoek- en postadres is:
Minderbroederssingel 44
6041 KK Roermond

Tel: 0475-332491
Mail: info@famnetwerk.nl

GEOPEND
Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur.
Op woensdagen en ná 13.00 op de andere dagen, zijn wij beperkt telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur.