KENNISCENTRUM VROUWENZAKEN VOOR ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID, GELIJKWAARDIGHEID EN VEILIGHEID.
Slide background
Gepost op: 30 Januari 2018
Politiek, een vak apart. Zijn persoonlijke drijfveren om het politieke vak uit te oefenen voldoende? Over het leveren van een bijdrage aan de samenleving, over zelfontwikkeling en het netwerk vergroten. M.m.v. Weike Medendorp voormalig Provinciaal Statenlid. Workshop Zichtbaarheid in de media Marjanne Wassink [Lees meer...]
Gepost op: 30 Januari 2018
Hoe werkt de gemeente? Verantwoordelijkheden taken en rollen van de raad- wethouders-burgemeester. Marianne Smitsmans wethouder Roermond Workshop Ontspannen presenteren Ilona Eichhorn [Lees meer...]
Gepost op: 8 Juni 2018
FEMtalks worden georganiseerd in het kader van de Alliantie Samen werkt het!; een samenwerkingsverband van WOMEN Inc., Movisie, WO=MEN, Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de Nederlandse Vrouwen Raad. De derde FEMTalks die de NVR i.s.m. FAM! Netwerk in het kader van deze alliantie zal begeleiden gaat plaatsvinden in het komende najaar in Limburg . Meer informatie volgt! [Lees meer...]
Gepost op: 30 Januari 2018
Politiek actief bij de provincie. Wat doet de provincie? Welke plek heeft de provincie in het bestuur van Nederland? Hoe werkt de besluitvorming binnen de provincie? Carla Brugman fractievoorzitter Provinciale Staten. Workshop Profileren met Social Media Heidy Amory [Lees meer...]
Gepost op: 15 Juni 2018
Programma Statenspel Meet en Greet met vrouwelijke Statenleden Meer informatie volgt #Kweekvijvertraject [Lees meer...]
Gepost op: 15 Juni 2018
Meer informatie volgt [Lees meer...]
Gepost op: 30 Januari 2018
Wat doet een Statenlid? Taken en rollen van de Provinciale Staten. Ontmoetingen met en ervaringen van Statenleden in het Gouvernement. Tirza Houben Provinciaal Statenlid. Workshop Overtuigend Debatteren Ilona Eichhorn [Lees meer...]
Gepost op: 30 Januari 2018
De plaats van het Waterschap in het Nederlandse politieke bestel. Jacqueline Aelen algemeen bestuurslid Waterschap. Workshop Bewust beïnvloeden Ilona Eichhorn [Lees meer...]
Gepost op: 30 Januari 2018
Hoe ga je campagne voeren? Ben bewust wat je uitstraalt! Workshop Vrouwelijk leiderschap Ineke van de Braak   [Lees meer...]
POPULAIR

Op uitnodiging van de Provincie Limburg kwamen onlangs maatschappelijke organisaties en de #Regenbooggemeenten bijeen om met elkaar verdieping te geven aan 'Diversity Valley'. Welke nieuwe samenwerkingen zijn mogelijk en wat kan een ieder hieraan bijdragen. Met het aannemen van de Motie Limburg Regenboogprovincie, wil de Provincie uitdragen dat alle (Lim)burgers gezien en gewaardeerd worden. 

FEMtalks worden georganiseerd in het kader van de Alliantie Samen werkt het!; een samenwerkingsverband van WOMEN Inc., Movisie, WO=MEN, Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de Nederlandse Vrouwen Raad. De derde FEMTalks die de NVR i.s.m. FAM! Netwerk in het kader van deze alliantie zal begeleiden gaat plaatsvinden in het komende najaar in Limburg . Meer informatie volgt!

Tijdens de eerste bijeenkomst op 26 mei is Weike Medendorp met de deelnemers in gesprek gegaan over persoonlijke drijfveren die iets zeggen over je motivatie om politiek actief te worden, over waarden en normen die zorgen dat je keuzes maakt.

Lees hier onze nieuwsbrief van mei 2018

Het recht op gelijke behandeling is wettelijk vastgelegd en er is breed draagvlak voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt en het recht om te zijn wie je wilt zijn en mét wie je wilt zijn. 'We hebben in Nederland de afgelopen decennia veel stappen de goede richting opgezet. Gelijkheid is in theorie en wettelijk goed geregeld, maar de praktijk is helaas weerbarstiger,' aldus minister van emancipatie Ingrid van Engelshoven. Daarom kondigt de minister stappen aan gericht op meer gelijkheid op de arbeidsmarkt, meer sociale veiligheid en acceptatie en meer genderdiversiteit en gelijke behandeling.

Op 6 februari vond het vervolgoverleg over Neet-jongeren plaats in het Gemeentehuis van Roermond. Dit overleg werd geïnitieerd door COS Limburg en Jeugdwerk Limburg als vervolgstap op de werkconferentie Maatschappelijke Organisaties overbruggen de kloof van 7 dec 2017.  Bart Pastoor maakte een mooi fotoverslag van deze bijeenkomst. 

Van de door FAM! georganiseerde congressen met het thema 'Mantelzorg' verschenen diverse e-magazines met informatie en aanbevelingen.

TWEETS

CONTACT
Ons bezoek- en postadres is:
Minderbroederssingel 44
6041 KK Roermond

Tel: 0475-332491
Mail: info@famnetwerk.nl

GEOPEND
Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur.
Op woensdagen en ná 13.00 op de andere dagen, zijn wij beperkt telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur.