VOOR EEN LIMBURG ZONDER GENDERKLOOF
Slide background

Vacature voorzitter & penningmeester FAM!


Over FAM!


FAM! Is een maatschappelijke organisatie die zich beweegt op het terrein van leefbaarheid en actief burgerschap, emancipatie, empowerment, diversiteit en (arbeids- sociaal maatschappelijke en politieke) participatie. Kernwoorden zijn verbinden, doorbreken en vernieuwen.


FAM! werkt aan de verdere ontwikkeling van een vraaggerichte dienstverlenende organisatie en is sterk gericht op netwerkontwikkeling en kenniscirculatie; het uitwisselen van kennis en tools tussen partners in het werkveld zoals overheid, maatschappelijke organisaties en instellingen zodat men leert van ieders ervaringen waardoor sociaal-maatschappelijke en economische knelpunten vanuit verschillende invalshoeken bestreden worden.

FAM! profileert zich als een onafhankelijk expertisecentrum voor vrouwenvraagstukken; niet zozeer vanuit een wetenschappelijk gezichtspunt, maar gezien vanuit en geworteld in de lokale Limburgse samenlevingsverbanden. In de ondersteuning, activiteiten en informatievoorziening neemt de versterking van vrouwen (empowerment) een belangrijke plaats in.

FAM! denkt het meeste effect te bereiken als tweedelijnsorganisatie, dus indirect de verschillende doelgroepen benaderen door zich te richten op organisaties, instellingen en (lokale) overheden. Door hen te adviseren en te ondersteunen bij veranderingen, komt de expertise van FAM! ten goede aan grote groepen burgers. FAM! versterkt de eigen kracht via empowerment welke noodzakelijk is voor burgers om in netwerken te functioneren.

Speerpunten

·        Het stimuleren en vergroten van de economische zelfstandigheid van vrouwen

·        Het stimuleren en vergroten van de maatschappelijke participatie van vrouwen

·        Het slechten van sociaaleconomische barrières van vrouwen


De organisatie FAM! bestaat op dit moment uit een bestuur met een voorzitter en drie algemeen bestuursleden en een bureau met drie medewerkers inclusief de directeur die verantwoording aflegt aan het bestuur. Het bureau is gevestigd in Roermond. Voor het bestuur zal de komende periode de nadruk liggen op visieontwikkeling en implementatie: hoe blijf je als FAM! relevant in de huidige samenleving? Hoe geven we vorm aan onze belangrijkste thema’s?

>>> lees hier de volledige vacaturetekstPOPULAIR

 

Haar stem klinkt als muziek in de oren. Toch is Kirsten Paulus absoluut geen nachtegaal, vertrouwde ze me toe. Als kleine meid van 8 jaar wist zij al dat ze nieuwslezeres wilde worden. Kleine Kirsten vertelde tijdens lange toiletbezoeken aan de wandtegeltjes het nieuws van die dag.

De ooit o zo verlegen bindster van bloemen is nu sinds jaar en dag een verbindster van mensen. Aangenaam: Agnes Stijnen. Overal waar je komt of kijkt, is de 60-jarige Melickse. Voor de camera, met een microfoon in de hand, als zelfstandig trouwambtenaar, als vrijwilliger bij Brownies & downieS, als lachyoga-coach.
En dan zijn we er nog niet. Ze vindt het heerlijk om mensen te verbinden. Of het nu in de echt is of tot pas geleden de gasten met uiteenlopende onderwerpen op de bank van Sjpek mit Eier. Dat is Agnes op haar best.

Onze nieuwsbrief is weer uit. Met tips van 'working moms', rolmodellen aan het woord, een interactieve workshop, het magazine over de Gezonde basisschool en meer.

>>> Lees hier de nieuwsbrief

Met een goede eerste indruk leg je de basis voor je loopbaan en creëer je kansen. Een (gratis) interactieve workshop, waarin je leert

- welke eerste indruk jij maakt
- hoe je op een juiste manier zichtbaar wordt
- hoe je serieus genomen wordt.

De gezondheidszorg is van oudsher op het mannenlichaam gebaseerd en vrouwen - maar ook mannen - ondervinden hier nadelen van. Want mannen en vrouwen hebben vele overeenkomsten, maar verschillen ook in vele opzichten van elkaar: biologisch, psychisch, sociaal en cultureel.

 


Als kandidaat Europese verkiezingen behaalde Catharina Rinzema vorig jaar ruim 15.000 voorkeursstemmen.  Jonge vrouwen vertelden haar vaak dat zij niet weten hoe ze een gezin en een carrière kunnen combineren.

En nu in Corona tijd is dat een extra uitdaging! Productief thuiswerken, een liefdevolle moeder zijn en óók nog je relatie goed houden? In de reeks ‘Working moms’ geeft ze het woord aan inspirerende vrouwen.

Lees onderstaande interviews.

Fotograaf Anne van Zantwijk

In 2015 ging in Parkstad de Gezonde Basisschool van de Toekomst van start. Waar deze ontwikkeling aanvankelijk beperkt bleef tot de regio Parkstad, krijgt de opschaling in heel Limburg en zelfs buiten limburg nu steeds meer gestalte.


De landelijke aandacht komt ondermeer tot uiting in de directe betrokkenheid van de ministeries van VWS en OC&W.


Er is een onoverzichtelijke hoop aan informatie op ontelbaar verschillende websites en social media over hoe deze bizarre tijd het beste door te komen. Om hier een beetje structuur in aan te brengen, hierbij overzicht van gratis tips en ideeën.

Kweekvijvertrajecten 2019

TWEETS

CONTACT
Ons bezoek- en postadres is:
Produktieweg 1
6045JC Roermond

Tel: 0475-332491
Mail: info@famnetwerk.nl

GEOPEND
Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur.

Op woensdagen en ná 13.00 op de andere dagen, zijn wij beperkt telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur.