VOOR EEN LIMBURG ZONDER GENDERKLOOF
Slide background

Project Krachtige Vrouwen, het versterken van welzijn en welbevinden van vrouwen

We willen graag investeren in deze doelgroep om zo welzijn en welbevinden voor de dames te bevorderen. De betrokkenheid bij de maatschappij zal groter worden, de verbinding tussen de deelnemers zal groeien evenals de relatie met de maatschappelijke partners en de gemeente. Met het motto ´Krachtige vrouwen´ zal ernaar worden gestreefd om vanuit de positieve gezondheid vrouwen in de samenleving positief gezonder en vitaler te maken.

Krachtige Vrouwen is een bijzonder samenwerkingsproject tussen Stichting FAM! en maatschappelijke partners in de gemeente Sittard-Geleen, uitgevoerd door Monique van Heesch-Webers en Monique van Erve-Schölgens, beiden ervaringsdeskundigen op het gebied van projectmatig werken vanuit positieve gezondheid.
Het doel is het versterken van welzijn en welbevinden van vrouwen woonachtig in de gemeente Sittard/Geleen tussen de 20 - 60 jaar.

Vrouwen ondervinden door meerdere rollen in hun dagelijks leven (vrouw, moeder, dochter, mantelzorger, werknemer, ZZP’er) én vaak nog ongelijke verdeling van huishoudelijke taken, meer obstakels op hun pad. Daarnaast kan ook financiële afhankelijkheid een belemmering zijn. Bovenstaande factoren hebben invloed op het welzijn, persoonlijke ontwikkeling en de positie in de maatschappij (maatschappelijk, politiek, sociaal en economisch) van de vrouw.

Door deel te nemen aan dit project ontstaat bewustwording bij deelnemende dames. Zij kunnen uitdagingen benoemen die zij ervaren in hun dagelijks leven en gaan in kleine groepjes aan de slag, middels op maat empowerment. Hierbij is een duurzame oplossing het einddoel om welzijn en welbevinden te bevorderen. Het gespreksmodel van positieve gezondheid is de rode draad in dit project om positieve stappen te bewerkstelligen bij de deelnemers.

Gedurende het project zal een groep vrouwelijke inwoners van de Gemeente Sittard-Geleen, acht weken werken aan hun eigen welzijn en welbevinden op de zes dimensies van het gespreksmodel van positieve gezondheid van Machteld Huber. Deze zes dimensies gaan over lichaamsfunctie, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren. Ze vormen het kader van de thema’s voor de bijeenkomsten.

Parallel aan de bijeenkomsten zal een persoonlijke coachlijn voor de deelnemers lopen waarbij ze in drie sessies:
1 Hun persoonlijk vertrekpunt vaststellen a.d.h.v. het spindiagram van positieve gezondheid
2 Tussentijdse evalueren. Hoe gaat het met de voornemens?
3 Eindevaluatie waarin de nadruk op het aspect hoe deelneemster in haar kracht is gekomen en wat dat voor haar betekent.

#empowerment #positievegezondheid #zelfregie #welbevinden

 POPULAIR

Een dag om het vrouw zijn te vieren, een dag om te kijken wat er al bereikt is op het gebied van gendergelijkwaardigheid en een dag om te kijken waar nog de uitdagingen liggen. Internationale vrouwendag.

 

Vanwege de onzekerheden rondom COVID-19 hebben we onze Nieuwjaarsbijeenkomst verplaatst naar 17 februari 2022, locatie Foroxity Filmarena Roermond. Het nieuwe jaar gaan we feestelijk en verrassend beginnen! Mocht het dan nog niet mogelijk zijn om fysiek bij elkaar te komen, dan gaat de bijeenkomst op 17 februari digitaal plaatsvinden. Ben je er ook bij? Meld je dan nu aan! Zoals ieder jaar luiden we het jaar feestelijk in bij FAM!. Naast alle gezelligheid, terugblik en vooruitkijken komt er uiteraard ook dit jaar weer een interessante spreker. Het thema dit jaar is geld. Vrouwen en geld. We gaan het hebben over de financiële toekomst van vrouwen.

We willen graag investeren in deze doelgroep om zo welzijn en welbevinden voor de dames te bevorderen. De betrokkenheid bij de maatschappij zal groter worden, de verbinding tussen de deelnemers zal groeien evenals de relatie met de maatschappelijke partners en de gemeente. Met het motto ´Krachtige vrouwen´ zal ernaar worden gestreefd om vanuit de positieve gezondheid vrouwen in de samenleving positief gezonder en vitaler te maken.

Wil jij leren hoe jij professioneel digitaal kunt presenteren? Volg dan deze e-learning van Devotion Training. Aanmelden kan het hele jaar door. Start samen met een groep enthousiaste vrouwen en deel zelf jouw tijd in. Word een ster in digitaal presenteren!

 

Kweekvijvertrajecten 2019

TWEETS

CONTACT
Ons bezoek- en postadres is:
Produktieweg 1
6045JC Roermond

Tel: 0475-332491
Mail: info@famnetwerk.nl

GEOPEND
Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur.

Op woensdagen en ná 13.00 op de andere dagen, zijn wij beperkt telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur.