KENNISCENTRUM VROUWENZAKEN VOOR ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID, GELIJKWAARDIGHEID EN VEILIGHEID.
Slide background

Stichting FAM! is sinds 2016 aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Hieronder de informatie die op basis van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet Rijksbelastingen 1994 gepubliceerd dient te worden. Zijn er naar aanleiding hiervan vragen, neem dan gerust contact op.

Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam;
Officiële naam: Stichting FAM!   
Publiek bekende naam:  FAM! netwerk
KvK-nummer:  40177944

Post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instelling;
Minderbroederssingel 44, 6041 KK Roermond
0475 332491 / info@famnetwerk.nl

Voor de statuten klik hier

De drie beleidsthema's van het meerjarenbeleidsplan 2014-2016:

Voor het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 klik hier

Maatschappelijke Participatie
Vrouwen in besturen/Actief Burgerschap
Limburg, een groot hart voor diversiteit                                             

Arbeidsparticipatie
Vrouwen met ambities
Het combineren van Werk en Privé           
                                           
Sociaaleconomische barrières
Armoede, beter kijken meer zien
Bespreekbaar maken van huiselijk geweld

Voor het bestuursreglement klik hier
Voor de jaarrekening 2016 klik hier

 

 

 

 

CONTACT
Ons bezoek- en postadres is:
Produktieweg 1
6045JC Roermond

Tel: 0475-332491
Mail: info@famnetwerk.nl

GEOPEND
Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur.
Op woensdagen en ná 13.00 op de andere dagen, zijn wij beperkt telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur.