KENNISCENTRUM VROUWENZAKEN VOOR ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID, GELIJKWAARDIGHEID EN VEILIGHEID.
Slide background
Gepost op: 15 Mei 2018
Lees hier onze nieuwsbrief van mei 2018 [Lees meer...]
Gepost op: 2 Maart 2018
Lees hier onze nieuwsbrief van mrt 2018 [Lees meer...]
Gepost op: 24 Oktober 2017
Lees hier onze nieuwsbrief van okt 2017 [Lees meer...]
Gepost op: 1 September 2017
Lees hier onze nieuwsbrief van sept 2017 [Lees meer...]
Gepost op: 24 Mei 2017
Lees hier onze nieuwsbrief van mei 2017 [Lees meer...]
Gepost op: 23 Februari 2017
Lees hier onze nieuwsbrief (2) van februari 2017 [Lees meer...]
Gepost op: 3 Februari 2017
Lees hier onze nieuwsbrief van februari 2017 [Lees meer...]
Gepost op: 15 December 2016
Lees hier onze nieuwsbrief van december 2016 [Lees meer...]
Gepost op: 15 November 2016
Lees hier onze nieuwsbrief van november 2016 [Lees meer...]
Gepost op: 9 September 2016
Lees hier onze nieuwsbrief van september 2016 [Lees meer...]
POPULAIR

Op uitnodiging van de Provincie Limburg kwamen onlangs maatschappelijke organisaties en de #Regenbooggemeenten bijeen om met elkaar verdieping te geven aan 'Diversity Valley'. Welke nieuwe samenwerkingen zijn mogelijk en wat kan een ieder hieraan bijdragen. Met het aannemen van de Motie Limburg Regenboogprovincie, wil de Provincie uitdragen dat alle (Lim)burgers gezien en gewaardeerd worden. 

FEMtalks worden georganiseerd in het kader van de Alliantie Samen werkt het!; een samenwerkingsverband van WOMEN Inc., Movisie, WO=MEN, Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de Nederlandse Vrouwen Raad. De derde FEMTalks die de NVR i.s.m. FAM! Netwerk in het kader van deze alliantie zal begeleiden gaat plaatsvinden in het komende najaar in Limburg . Meer informatie volgt!

Tijdens de eerste bijeenkomst op 26 mei is Weike Medendorp met de deelnemers in gesprek gegaan over persoonlijke drijfveren die iets zeggen over je motivatie om politiek actief te worden, over waarden en normen die zorgen dat je keuzes maakt.

Lees hier onze nieuwsbrief van mei 2018

Het recht op gelijke behandeling is wettelijk vastgelegd en er is breed draagvlak voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt en het recht om te zijn wie je wilt zijn en mét wie je wilt zijn. 'We hebben in Nederland de afgelopen decennia veel stappen de goede richting opgezet. Gelijkheid is in theorie en wettelijk goed geregeld, maar de praktijk is helaas weerbarstiger,' aldus minister van emancipatie Ingrid van Engelshoven. Daarom kondigt de minister stappen aan gericht op meer gelijkheid op de arbeidsmarkt, meer sociale veiligheid en acceptatie en meer genderdiversiteit en gelijke behandeling.

Op 6 februari vond het vervolgoverleg over Neet-jongeren plaats in het Gemeentehuis van Roermond. Dit overleg werd geïnitieerd door COS Limburg en Jeugdwerk Limburg als vervolgstap op de werkconferentie Maatschappelijke Organisaties overbruggen de kloof van 7 dec 2017.  Bart Pastoor maakte een mooi fotoverslag van deze bijeenkomst. 

Modern burgerschap en de mantelzorger

TWEETS

CONTACT
Ons bezoek- en postadres is:
Minderbroederssingel 44
6041 KK Roermond

Tel: 0475-332491
Mail: info@famnetwerk.nl

GEOPEND
Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur.
Op woensdagen en ná 13.00 op de andere dagen, zijn wij beperkt telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur.