KENNISCENTRUM VROUWENZAKEN VOOR ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID, GELIJKWAARDIGHEID EN VEILIGHEID.
Slide background
Verslag FEMtalks NL 7 mei 2018

FEMtalks NL is een serie bijeenkomsten van de Nederlandse Vrouwen Raad rondom facetten van een gender-inclusieve economie; deze expertmeetings vallen binnen de activiteiten van de landelijke Alliantie Samen werkt het!; een samenwerkingsverband van WOMEN Inc., Movisie, WO=MEN, Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de Nederlandse Vrouwen Raad.  

 

Uiteraard heeft FAM! als lidorganisatie van de NVR en vanuit het standpunt  ‘Economische zelfredzaamheid is essentieel want dat maakt maatschappelijke participatie mogelijk en biedt keuzevrijheid’ deelgenomen aan deze bijeenkomst.

De discussie rond het universeel basisinkomen kent vanuit de feministische hoek positieve en negatieve reacties.

Voorargumenten:

Zo zou het basisinkomen gelijke zorg tussen man/vrouw bewerkstelligen. Het zou immers een ieder meer ruimte geven voor aandacht en taken buiten arbeid. Een universeel basisinkomen kan bijdragen aan meer rust voor mensen in armoede, zoals financieel kwetsbare vrouwen. Doordat er rust ontstaat op hun financiële front zullen ze in staat zijn betere keuzes te maken;

Tegenargumenten:

Uit experimenten in de Verenigde Staten bleek echter dat bij invoering van het basisinkomen de arbeidsdeelname van vrouwen nog meer afnam (10%) met het gevaar dat ze voor de kinderen thuis bleven en er daarna niet meer tussen kwamen. Bijkomend effect was dat echtscheidingspercentages stegen.

 

Klik hier voor het verslag van de expertmeetingPOPULAIR

'Politiek gaat ook over jou!' op woensdag 13 mrt 2019 in het Arcus College #Heerlen. Noteer alvast de datum! Met speeddates workshops en nog veel meer. #MeerJongerenindePolitiek

 

Lees hier onze nieuwsbrief van juli 2018

Zaterdag 30 juni vond alweer de 2e kweekvijverbijeenkomst plaats. Met een inspirerende bijdrage van Marianne Smitsmans en een impactvolle workshop met Ilona Eichhorn. Ook bijzonder dankzij de warme belangstelling en enthousiasme van de ambitieuze deelnemers. Sleutelwoord is niet alleen kennis opdoen maar ook kennis delen. Politiek, wij komen eraan! #MVIP #MEERVROUWENINDEPOLITIEK

De economie van Limburg bloeit en zorgt voor steeds meer werkgelegenheid; een verwachte groei van maar liefst 20.000 banen in de komende 2 jaar. Desondanks is het onbenut arbeidspotentieel nog fors. De Provincie wil een arbeidsmarkt in Limburg, waarin iedereen meedoet en werkt naar eigen vermogen. Werk draagt bij aan geluk en gezondheid van mensen. Daarnaast is iedereen hard nodig om de economie te laten bloeien, zodat we onze welvaart behouden.

Op uitnodiging van de Provincie Limburg kwamen onlangs maatschappelijke organisaties en de #Regenbooggemeenten bijeen om met elkaar verdieping te geven aan 'Diversity Valley'. Welke nieuwe samenwerkingen zijn mogelijk en wat kan een ieder hieraan bijdragen. Met het aannemen van de Motie Limburg Regenboogprovincie, wil de Provincie uitdragen dat alle (Lim)burgers gezien en gewaardeerd worden. 

Op weg naar mantelzorgvriendelijk werkgeverschap een win-win situatie

TWEETS

CONTACT
Ons bezoek- en postadres is:
Minderbroederssingel 44
6041 KK Roermond

Tel: 0475-332491
Mail: info@famnetwerk.nl

GEOPEND
Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur.
Op woensdagen en ná 13.00 op de andere dagen, zijn wij beperkt telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur.