KENNISCENTRUM VROUWENZAKEN VOOR ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID, GELIJKWAARDIGHEID EN VEILIGHEID.
Slide background
Verslag FEMtalks NL 7 mei 2018

FEMtalks NL is een serie bijeenkomsten van de Nederlandse Vrouwen Raad rondom facetten van een gender-inclusieve economie; deze expertmeetings vallen binnen de activiteiten van de landelijke Alliantie Samen werkt het!; een samenwerkingsverband van WOMEN Inc., Movisie, WO=MEN, Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de Nederlandse Vrouwen Raad.  

 

Uiteraard heeft FAM! als lidorganisatie van de NVR en vanuit het standpunt  ‘Economische zelfredzaamheid is essentieel want dat maakt maatschappelijke participatie mogelijk en biedt keuzevrijheid’ deelgenomen aan deze bijeenkomst.

De discussie rond het universeel basisinkomen kent vanuit de feministische hoek positieve en negatieve reacties.

Voorargumenten:

Zo zou het basisinkomen gelijke zorg tussen man/vrouw bewerkstelligen. Het zou immers een ieder meer ruimte geven voor aandacht en taken buiten arbeid. Een universeel basisinkomen kan bijdragen aan meer rust voor mensen in armoede, zoals financieel kwetsbare vrouwen. Doordat er rust ontstaat op hun financiële front zullen ze in staat zijn betere keuzes te maken;

Tegenargumenten:

Uit experimenten in de Verenigde Staten bleek echter dat bij invoering van het basisinkomen de arbeidsdeelname van vrouwen nog meer afnam (10%) met het gevaar dat ze voor de kinderen thuis bleven en er daarna niet meer tussen kwamen. Bijkomend effect was dat echtscheidingspercentages stegen.

 

Klik hier voor het verslag van de expertmeetingPOPULAIR

Op uitnodiging van de Provincie Limburg kwamen onlangs maatschappelijke organisaties en de #Regenbooggemeenten bijeen om met elkaar verdieping te geven aan 'Diversity Valley'. Welke nieuwe samenwerkingen zijn mogelijk en wat kan een ieder hieraan bijdragen. Met het aannemen van de Motie Limburg Regenboogprovincie, wil de Provincie uitdragen dat alle (Lim)burgers gezien en gewaardeerd worden. 

FEMtalks worden georganiseerd in het kader van de Alliantie Samen werkt het!; een samenwerkingsverband van WOMEN Inc., Movisie, WO=MEN, Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de Nederlandse Vrouwen Raad. De derde FEMTalks die de NVR i.s.m. FAM! Netwerk in het kader van deze alliantie zal begeleiden gaat plaatsvinden in het komende najaar in Limburg . Meer informatie volgt!

Tijdens de eerste bijeenkomst op 26 mei is Weike Medendorp met de deelnemers in gesprek gegaan over persoonlijke drijfveren die iets zeggen over je motivatie om politiek actief te worden, over waarden en normen die zorgen dat je keuzes maakt.

Lees hier onze nieuwsbrief van mei 2018

Het recht op gelijke behandeling is wettelijk vastgelegd en er is breed draagvlak voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt en het recht om te zijn wie je wilt zijn en mét wie je wilt zijn. 'We hebben in Nederland de afgelopen decennia veel stappen de goede richting opgezet. Gelijkheid is in theorie en wettelijk goed geregeld, maar de praktijk is helaas weerbarstiger,' aldus minister van emancipatie Ingrid van Engelshoven. Daarom kondigt de minister stappen aan gericht op meer gelijkheid op de arbeidsmarkt, meer sociale veiligheid en acceptatie en meer genderdiversiteit en gelijke behandeling.

Op 6 februari vond het vervolgoverleg over Neet-jongeren plaats in het Gemeentehuis van Roermond. Dit overleg werd geïnitieerd door COS Limburg en Jeugdwerk Limburg als vervolgstap op de werkconferentie Maatschappelijke Organisaties overbruggen de kloof van 7 dec 2017.  Bart Pastoor maakte een mooi fotoverslag van deze bijeenkomst. 

Modern burgerschap en de mantelzorger

TWEETS

CONTACT
Ons bezoek- en postadres is:
Minderbroederssingel 44
6041 KK Roermond

Tel: 0475-332491
Mail: info@famnetwerk.nl

GEOPEND
Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur.
Op woensdagen en ná 13.00 op de andere dagen, zijn wij beperkt telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur.